poza zakresem

poza zakresem
• out of range

Słownik polsko-angielski dla inżynierów. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • pozamaterialny — 1. «będący poza materią, nie dający się poznać zmysłami; duchowy» W mentalności ludzi średniowiecza świat pozamaterialny zajmował więcej miejsca niż dziś. 2. «będący poza sferą dóbr materialnych, poza zakresem spraw ekonomicznych, finansowych»… …   Słownik języka polskiego

  • pozasłużbowy — «będący poza zakresem obowiązków służbowych, nie dotyczący pracy w urzędzie, instytucji, wojsku itp.; odbywający się poza godzinami pracy» Działalność pozasłużbowa. Wykonać jakąś pracę w godzinach pozasłużbowych …   Słownik języka polskiego

  • pozamedyczny — «będący poza zakresem medycyny, nie mający podstaw medycznych» Pozamedyczne sposoby leczenia …   Słownik języka polskiego

  • pozanaukowy — «będący poza zakresem nauki, nie mający podstaw naukowych» Filozofia pozanaukowa …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”